Vraag me niet de weg...
Homa


COPYRIGHT ©
 

© Copyright

Op alle schilderijen, foto's, video's, geluidsbestanden, tekst enz welke op de site staat van Henk Veen zit copyright!

Dit geldt voor alles welke wij gebruiken en in bezit hebben, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
(digitaal, als foto, via internet of elke andere manier)

Geen enkele schilderij, foto, video, geluidsbestand, tekst enz. mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk Veen en/of Freeda (management Henk Veen)

Bij misbruik worden schadeclaims ingediend.

© 2003 Copyright


Voor informatie, neem contact op met:

Freeda © MANAGEMENT Henk Veen
Tel 06-28135247
Mail: kunstschilderhenkveen@chello.nl