Vraag me niet de weg...
Homa


AVG Privacy Verklaring

 

Atelier & Gallery Kunstenaar Henk Veen, gevestigd aan Bergmolen 31, 1035BB te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.henkveen.nl & www.henkveen.com
Bergmolen 31, 1035BB Amsterdam
Telefoonnummer +31 628135247
Freeda Veen is partner en management van het bedrijf Henk Veen.
Zij is te bereiken via kunstschilderhenkveen@chello.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, aankopen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Naam bedrijf
– Functie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch
– Opsomming aankopen|
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling voor kunst of deelname aan evenementen.
- Communicatie met klanten en kunstenaars, klantencontact en klantenbinding.
- Deelname door ons georganiseerde kunst evenementen.
- Nieuwsbrieven met nieuws en informatie over activiteiten, evenementen, openingen, aanbiedingen, kortingen etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Kunstschilder Henk Veen heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken.
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten hierover, neem dan contact met ons op via kunstschilderhenkveen@chello.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijf) tussen zit. Bedrijf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word en Excel voor klantencontact en archivering verkopen en bewaren deze gegevens om in de toekomst weer contact te kunnen leggen en te weten wat de klant voor kunstwerken in zijn bezit heeft.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij delen de persoonsgegevens niet met derden.

Door onze websites worden geen cookies achter gelaten op de computers van bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kunstschilderhenkveen@chello.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Bedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kunstschilderhenkveen@chello.nl


Voor informatie, neem contact op met:

Freeda © MANAGEMENT Henk Veen
Tel +31 628135247
Mail: kunstschilderhenkveen@chello.nl